1. תאימות אלקטרומגנטית.
  2. תיבות אלו מחוקות (לעתים נכתב: "מוקפות").
  3. תיק אזרחי בסדר דין מהיר.