ת"קעריכה

  1. תנא קמא
  2. תביעות קטנות
  3. בגימטריה 500, בלשון חז"ל מספר גדול מאד, על לשון ההגזמה. ראו לדוגמה ת"ק פרסה