שק"םעריכה

  1. שירות קנטינות ממונע.
    ראשי התיבות המקוריים. בהמשך הפך לשק"ם.