שק"לעריכה

  1. שירות קנטינות לחייל.
    בתחילת שנות ה-2000 החליף את המונח הותיק שק"ם.