שליט"א

שליט"אעריכה

  1. שיחיה לאורך ימים טובים אמן.
  2. שיזכה לימים טובים וארוכים.
  3. שיזכה לחיים (גם: לימים) יפים, טובים וארוכים.

ראו גםעריכה