שיחה:תקציב

שיחות פעילות
ריק

ערך זה נכתב במסגרת תחרויות כתיבת הערכים לשנת 2016.


משוב השופטיםעריכה

נתחיל בזה שהמילה מנוקדת לא נכון. צ"ל תַּקְצִיב בפתח. קצת מביך. בניתוח הדקדוקי אין משקל ואין צורת רבים וצורות נסמך. ההגדרה הראשונה אינה מקובלת - השימוש ב'תקציב' לציון הקצבה של איזה משאב (מים לפי הדוגמה) - אם הוא קיים אפשר לראות בו שימוש מושאל. הצירוף "גירעון תקציב" אינו צירוף של ממש (יש גירעון תקציבי, יש תקציב גירעוני). יש כמה ענייני כתיבה: בין מילת יחס למספר בספרות צריך לבוא מקף, "מסויים", "השקייה" - צ"ל ביו"ד אחת. חסרות "נגזרות": תקציבי, תקצוב. אפשר להוסיף לצירופים: "אגף התקציבים", "תקציב אישי" (היה מושג כזה בקיבוצים).

ערך טוב מאוד. הצעות לשיפור: דיוק ההגדרה הראשונה, בדגש על סופה; הוספת קישורים לצירופים; הסרת צירופים שאינם ייחודיים ועל כן אינם מצדיקים ערך משלהם (לדוגמה, "תקציב חודשי" ו"גרעון תקציב"); הוספת נטיות ודרך תצורה למידע הדקדוקי; תיקון קישורים חיצוניים שבורים.

חזרה לדף "תקציב".