זה לא אמור להיות מסקק?

ממה שידוע לי נהוג לכתוב מסקק ולא מסכך כמו שכתוב בערך, לדעתי מסקק זו הצורה הידועה.

חזרה לדף "מסכך".