שיחה:מלכלך

שיחות פעילות
ריק

ערך זה נכתב במסגרת תחרויות כתיבת הערכים לשנת 2016.


משוב השופטיםעריכה

דף ערכים מצוין. הצעות לשיפור: הוספת רבדים לשוניים; שימוש בתבניות המילון לציון סלנג והשאלה; הוספת צילומים/תמונות להמחשת ההגדרות; הפרדת התרגומים לטבלאות נפרדות (כל אחת למשמעות אחרת), בהתאם לנהוג במילון.

"מלוכלך" (א) מצוין, רוב הציון שירד ירד בגלל שני הסעיפים האחרים. "מלוכלך" (ב), חוץ מזה שאינו נפוץ כלל, הוא פועל בהווה, ופעלים מופיעים בויקימילון בצורת העבר. כנ"ל לגבי "מלַכְלֵךְ". כתוא־הפועל -> כתואר הפועל. ב"מלכלך" משמעות 3 (אילו היה רלוונטי בכלל), היה כדאי להדגיש את מילת היחס "על". כמו בערכים קודמים - אפשר להסתפק במשפט או שניים להדגמת כל משמעות, חלק מהמשפטים לא מסבירים למי שלא מבין ולכן גורעים.

שובעריכה

כמו בדף גורם ערכים חמודים אבל חריגים כי אין פועל בהווה בויקימילון. וכאן העירו ולא עשו כלום משתמש:שמחה משתמש:Ariel1024 מה עושים?

חזרה לדף "מלכלך".