שיחה:זהות

הוספת נושא
שיחות פעילות

הערות לאחר הרחבהעריכה

  1. משמעויות (1) ו־(2) קרובות בעיני, וכן גם (3) ו־(4). לא ידעתי להיכן לשיך את הצטוטים, המלים הנרדפות, הנגודים, וכו'. אולי כדאי לאחד.
  2. בדומה ל"זהות כפולה" ישנם גם "זהות בדויה", "זהות שאולה" ואחרים. לא ידעתי אם להוסיפם.
  3. איני בטוח שהשרש ז־ה־ה נגזר דוקא מהמלה "זהות" (אפשר שהיא נגזרה מהמלה "זֶה"; ובכל מקרה הגזירה תהא בעקיפין מהמלה "זה"). ראיתי משפט על כך בטור של רוביק רוזנטל, אך בכל זאת כדאי לטעמי להוסיף מקור מסדר לטענה. כחלון (שיחה) 01:59, 28 בינואר 2015 (IST)
חזרה לדף "זהות".