שיחה:גף

הוספת נושא
שיחות פעילות

משמעיות חסרותעריכה

  1. יתכן שהמשמעות היסודית של גף היא "צד", כפי שמופיע בסעיף "גזרון". אולי כיצד להוסיף משמעות זו, כמו למשל גף כובעו של אחד שנשמט לצד אזנו "מלפני האביב", ש. בן-ציון ואחרים.
  2. בנוסף, ישנו הפעל "גף"="הגיף, סגר". למשל: ”מתניתין: וכן מי שהיה יינו בתוך הבור ואירעו אבל או אונס או שהטעוהו - זולף וגומר וגף כדרכו - דברי ר' יוסי“ (בבלי, מסכת מועד קטןדף יב, עמוד א), ובמקומות אחרים. רש"י מעיר שם: "כלומר: מריק אותו בחבית וגף החבית במגופה גמורה". -- את ההודעה כתב/ה המשתמש/ת כחלון ששכח/ה לחתום.
  1. בנוגע לפועל ג-פ-פ יש את במישקל פיעל הגיף סגר, אולי זה קשור. אני חלש בבלשנות. Maroshi (שיחה) 01:15, 9 במאי 2013 (IDT)
  2. ועוד רמז המילים מגוף ומגופה שמשמעותן שסתום וברז, אולי גם קשור. Maroshi (שיחה) 01:15, 9 במאי 2013 (IDT)
חזרה לדף "גף".