שיחה:אסכולה

שיחות פעילות
ריק

ערך זה נכתב במסגרת תחרויות כתיבת הערכים לשנת 2016.


משוב השופטיםעריכה

ההגדרה איננה ברורה וניסוחה לקוי. נראה שמי שאינו יודע מהי אסכולה לא יוכל להבין. גם המשפטים המדגימים אינם מבהירים את המשמעות, ולא בכולם נזכרת המילה 'אסכולה'. במידע הדקדוקי - שיבוש במקום הטעם. במילים הנרדפות אין נרדפוּת של ממש.

חזרה לדף "אסכולה".