לפי הידוע לי יש אוד מילה בעלת משמעות דומה: חֶרֶט

להתחיל דיון על אזמל

להתחיל דיון
חזרה לדף "אזמל".