שיחה:אזמל

הוספת נושא
אין דיונים בדף הזה.

לפי הידוע לי יש אוד מילה בעלת משמעות דומה: חֶרֶט

חזרה לדף "אזמל".