שווי משקל יציב

שווי משקל יציב הינו שווי משקל שבכדי לשנותו דרוש בסביבה שינוי תמידי ובאותו סדר גודל.