שוֹ"בּעריכה

  1. שוחט ובודק. פעמים רבות מוסיפים תואר זה לשם משפחה של העוסק בזה.
  2. שליטה ובקרה.