שבת היום פסח היום

שַׁבָּת הַיּוֹם, פֶּסַח הַיּוֹםעריכה

  1. תירוץ מומצא הבא לדחות בקשה כלשהי.
    • ביקשתי שבוע חופשה, והוא דחה אותי בשה"י פה"י.
    • "כאשר משכתיו לבית דין השתמט ממני באמתלאות שונות וידחני מדחי אל דחי ב'לך ושוב' ובשהי-פהי" (ביאליק, "פסח שני")

מקורעריכה

  • בתלמוד הבבלי, בפסקה העוסקת בדבריו של המן לאחשוורוש מופיע "'ואת דתי המלך אינם עושים' (אסתר ג, ח) דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י" (מגילה יג ב). המן טוען שהיהודים אינם מקיימים את הוראות המלך, ומוציאים את השנה כולה בשה"י פה"י, כלומר - מתבטלים במהלך כל השנה. רש"י מפרש את הביטוי "שהי פהי" כראשי התיבות של "שבת היום, פסח היום". כלומר, לפי פירושו היהודים משתמטים מהעבודה בתירוצים סתמיים, כאילו כל יום הוא יום חג כלשהו בו אסורים היהודים במלאכה.

מידע נוסףעריכה

  • יש המפרשים את "שהי פהי" כ"שהייה ופהייה" - שני שמות פעולה שמשמעם השתהות והתמהמהות.

ראו גםעריכה