שב"חעריכה

  1. שוהה בלתי חוקי.
  2. שימוש בלתי חוקי (בנשק).