ש"קעריכה

  1. שבת קודש.
  2. שנת קציר.
  3. שליח קודש (שם משפחה)