פתיחת התפריט הראשי

ש"טעריכה

  1. שוחר טוב.
  2. (ארמית) שחיק טמיא.
  3. שכר טרחה.
  4. שם טוב.
  5. (ברכות) שנה טובה.
  6. (יהדות) שערי טומאה.
  7. שפע טל.
  8. (תעופה) שעות טיסה.