רפף (שורש)

השורש ר־פ־ף ניטה בבניין קל על דרכה של גזרת השלמים, ובבניינים הכבדים ניטה על דרכה של גזרת ע"ע.

נטיות הפעליםעריכה

ר־פ־ף עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל רָפַף רוֹפֵף

(ב׳ פעוּל: רָפוּף)

יִרְפֹּף רְפֹף לִרְפֹּף
נִפְעַל
הִפְעִיל
הֻפְעַל -אין- -אין-
פִּעֵל רוֹפֵף מְרוֹפֵף יְרוֹפֵף רוֹפֵף לְרוֹפֵף
פֻּעַל רוֹפַף מְרוֹפָף יְרוֹפַף -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְרוֹפֵף מִתְרוֹפֵף יִתְרוֹפֵף הִתְרוֹפֵף לְהִתְרוֹפֵף