השורש ר־ע־נ־ן הוא שורש מרובע גזור שם.

נטיות הפעלים

עריכה
ר־ע־נ־ן עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל -אין-
נִפְעַל -אין-
הִפְעִיל -אין-
הֻפְעַל -אין- -אין- -אין-
פִּעֵל רִעֲנֵן מְרַעֲנֵן יְרַעֲנֵן רַעֲנֵן לְרַעֲנֵן
פֻּעַל רֻעֲנַן מְרֻעֲנָן יְרֻעֲנָן -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְרַעֲנֵן מִתְרַעֲנֵן יִתְרַעֲנֵן הִתְרַעֲנֵן לְהִתְרַעֲנֵן