רד"צעריכה

  1. רבי דוד צבי, הופמן.
    מראשי הניאו-אורתודוקסיה הגרמנית. 1921-1843.