קטגוריה:תבניות הערה להגדרות

כאן מרוכזות הערות שמופיעות בכתב קטן לפני ההגדרה.