קטגוריה:בלס (שורש)


  • שורש זה מחולק לשלושה שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. ב־ל־ס א - מלאכה הקשורה לתאנים (ההוראה המדויקת אינה ידועה).
  2. ב־ל־ס ב - ערבוב.
  3. ב־ל־ס ג - זלילה (סלנג).

אין דפים או קבצים בקטגוריה