קטגוריה:אלקטרוניקה

אלקטרוניקהעריכה

מדע ועשייה בתחום של אותות חשמליים חלשים שמבצעים פעולות שונות כגון קליטת אותות רדיו, השמעת מוזיקה, הצגת תמונה .