קוטל קנים

קוֹטֵל קָנִיםעריכה

  1. כינוי של זלזול: חסר ידע, שאין לו מיומנות, מוגבל ביכולתו. בעברית חדשה משמש הרבה על דרך השלילה, "אינו קוטל קנים" - אין לזלזל בו.
    • נבחרת של קוטלי קנים, הפסידו 6:0.
    • אצל קוטל קנים זה לא תלמד כלום.
    • "אשתו, ברוך השם, אף היא אינה קטלא קניא" ("סוחר", ח"נ ביאליק).

מקורעריכה

  • מקור הביטוי בתלמוד, שם הוא מופיע בארמית: אמרו ליה: רבך קטיל קני באגמא הוה (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף צה, עמוד א) (רבך היה קוטל קנים באגם). "קוטל קנים" היה בעבר בעל מקצוע שתפקידו קיצוץ ואיסוף קנים לשם קליעת סלים ומחצלות. כפי הנראה מקצוע זה נחשב מקצועם של אנשים פחותים וחסרי השכלה, שכן לא הצריך ידע או מומחיות מסוימים.

מילים נרדפותעריכה

תרגוםעריכה