קוֹטֵל קָנִים

עריכה
  1. כינוי של זלזול: חסר ידע, שאין לו מיומנות, מוגבל ביכולתו. בעברית חדשה משמש הרבה על דרך השלילה, "אינו קוטל קנים" - אין לזלזל בו.
    • נבחרת של קוטלי קנים, הפסידו 6:0.
    • אצל קוטל קנים זה לא תלמד כלום.
    • "אשתו, ברוך השם, אף היא אינה קטלא קניא" ("סוחר", ח"נ ביאליק).

מקור

עריכה
  • מקור הביטוי בתלמוד, שם הוא מופיע בארמית: ”אמרו ליה: רבך קטיל קני באגמא הוה“ (בבלי, מסכת שבתדף צה, עמוד א); (רבך היה קוטל קנים באגם). ”אטו אנן קטלי קני באגמא אנן?!“ (בבלי, מסכת סנהדריןדף לג, עמוד א) (וכי אנו קוטלי קנים?!). "קוטל קנים" היה בעבר בעל מקצוע שתפקידו קיצוץ ואיסוף קנים לשם קליעת סלים ומחצלות. כפי הנראה מקצוע זה נחשב מקצועם של אנשים פחותים וחסרי השכלה, שכן לא הצריך ידע או מומחיות מסוימים.

מילים נרדפות

עריכה

תרגום

עריכה