קוגניטיב

קוגנטיבי - מלשון הכרה, הכרני, שמתייחס לתהליך הכרתי. לדוגמא: בין האדם ולבין קרוביו השימפנזים קיימים פערים קוגנטיביים רבים באבולוציה.