קב"מעריכה

  1. קבלן משנה.
  2. קרינה בלתי מייננת.