פתיחת התפריט הראשי

קב"העריכה

  1. קודשא בריך הוא (הקדוש ברוך הוא).