קָבָּ"אעריכה

  1. קבוצת איכות.
    ציון צבאי המבוסס על שקלול נתונים אישיים.