ק"קעריכה

  1. קהילת קודש.
  2. קודשי קדשים.
  3. קרקע-קרקע.

צירופיםעריכה