צער (שורש)


  • שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. צ־ע־ר א - עצבות, חרטה.
  2. צ־ע־ר ב - הקטנה או הפחתה.