צַמְבָּ"חעריכה

  1. צלעות מתאימות במשולשים חופפים.