צאן קדר

צֹאן קֵדָרעריכה

  1. כבשים ועזים שמקורם ממקנה הערביים הנוודים. היה נחשב למשובח.