צ"לעריכה

  1. צריך להיות.
  2. צריך לומר.
  3. (מתמטיקה) צריך להראות.
  4. (מתמטיקה) צריך להוכיח.