פרח (שורש)


  • שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. פ־ר־ח א - צמיחה ולבלוב.
  2. פ־ר־ח ב - תעופה ובריחה.