פַצָ"רעריכה

  1. (צה"ל, משפט צבאי) פרקליט צבאי ראשי.