פַּלְתָּ"דעריכה

  1. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.