פירש"י

עריכה
  1. פירש רבנו שלמה יצחקי. קרי: פירש רש"י.