פח"פעריכה

  1. פקודת החוק הפלילי.
    הפקודה המנדטורית שהוחלפה על ידי חוק העונשין (התשל"ז, 1977).