פ"שעריכה

  1. פרשת שבוע.
  2. פדיון שבויים.
  3. פריסת שלום.
  4. פקיד שומה.
  5. פת שחרית.
  6. פה"פ שורקת - גזרה.