פ"ג עריכה

  1. (דקדוק) פה"פ גרונית - גזרה.
  2. (ארון הספרים היהודי, ביבליוגרפיה) פרק/פסוק/פרשה ג'.
  3. (צה"ל) פעילות גופנית.
  4. (אקדמיה) פרויקט גמר.