ע.מעריכה

  1. עסק מורשה.
    • העסק הזה הוא ע.מ.
  2. על מנת.
    • ע"מ לעשות זאת יש צורך לעשות כך:...

ראו גםעריכה