עָשָׁ"מעריכה

  1. ערעור שירות מדינה.
    ערעור על החלטה של בית הדין המשמעתי של עובדי המדינה.