• שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. ע־ר־ה א - עשה לגלוי ולחשוף.
  2. ע־ר־ה ב - הצמיד, חיבר.