על"עעריכה

  1. ערעור לשכת עורכי הדין.
    ערעור על החלטה של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין.