פתיחת התפריט הראשי

עי"סעריכה

  1. על-יסודי. משהו שהוא מעל יסודי