עזרה:תבניות

דף העזרה בנושא תבניות מאוחסן בוויקיפדיה, מיזם אחות של ויקימילון, בדף עזרה:תבניות.
  • דף עזרה זה הוא טכני במהותו ואינו ייחודי לוויקיפדיה או לוויקימילון ולכן יש לקרוא את הדף בוויקיפדיה כאילו בכל מקום שכתוב "ויקיפדיה" הכוונה היא "ויקימילון".