עזרה:שינוי משני

הגדרת עריכה כשינוי משני על ידי הכותב מראה שרק שינויים שטחיים בוצעו בין הגרסה הקודמת לגרסה הנוכחית: תיקוני כתיב, שינויי עיצוב, הזזת טקסט ללא שינויו וכיוצא בזה. אם הכותב מסמן את עריכתו כמשנית, הוא סבור שהיא אינה דורשת בדיקה ואינה שנויה במחלוקת.

בהשוואה לכך, שינוי ראשי הוא גרסה שצריך לבדוק אם היא מוסכמת על כל העורכים הנוגעים בדבר. לפיכך, כל שינוי שמשנה את משמעות הערך אינו משני, אפילו אם הוא משנה מילה אחת בלבד.

ההבדלה בין שינויים ראשיים ומשניים חשובה, כיוון שמשתמשים יכולים לבחור לא להציג את השינויים המשניים כשהם בודקים את השינויים האחרונים; משתמשים רשומים יכולים אפילו לבחור בהעדפות לא להציג אותם. אם אתם חושבים שיש אפשרות שכותב אחר יחלוק על השינוי שלכם, אנא אל תסמנו אותו כמשני.

אפשרות זו פתוחה למשתמשים רשומים בלבד, ולפיכך היא סיבה נוספת להירשם.

מתי אין לסמן עריכה כמשניתעריכה

  • בוויקימילון הגדרת הערך היא חלק מהותי ואין לסמן שנויים בה כשינויים משניים (גם לא שינויי ניסוח או של מילה אחת).
    מותר לסמן שינויים בהגדרה כמשניים רק כשהם תיקוני תקלדות או תיקוני שגיאות כתיב פשוטות.
  • שינוי בניקוד שם הערך לא ייחשב עריכה כמשנית.
  • הוספה או הסרה ערכים מקושרים בסעיפים: "צירופים", "נגזרות", "מילים נרדפות", "ניגודים" או "ראו גם", לא תחשב עריכה כמשנית.

מתי לסמן עריכה כמשניתעריכה

  • תיקוני שגיאות כתיב או שגיאות הקלדה.
  • עיצוב פשוט (סימני פיסוק, שיפור הדקדוק וכו').
  • עיצוב שאינו משנה את משמעות הטקסט (למשל, פיצול פסקה אחת לשתיים בסעיף הגזרון).
  • הוספה ושינוי של קישורים פנימיים (לא בסעיפי: "צירופים", "נגזרות", "מילים נרדפות", "ניגודים", "ראו גם")
  • הסרת השחתה

סימונים אוטומטייםעריכה

גרסאות אוטומטיות (כגון העברה או הגנה) מסומנות כמשניות, כיוון שהן אינן משנות את תוכן הדף (אך הערך ביומן המתאים מופיע בשינויים האחרונים). בנוסף, שחזורים אוטומטיים מסומנים כשינוי משני.