עוֹ"שעריכה

  1. עובר ושב.
    סוג חשבון בנק.
  2. בהשאלה עובר אורח ברחוב או בכל מקום ציבורי.