עדר (שורש)


  • שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. ע־ד־ר א - חפירה במעדר.
  2. ע־ד־ר ב - חוסר, אי־קיום.